Levering & Garantie

Prijzen

De prijzen op onze website zijn vermeld in € (Euro) inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten cq andere fouten. Levertijden en leveringsvoorwaarden

Wij proberen uw artikelen binnen 3 werkdagen bij u af te leveren( of eerder) , maar garanderen dat levering binnen 14 werkdagen zal plaatsvinden indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn bij onze leveranciers. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquafactory zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Aquafactory is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel, wij streven er naar om de afbeelding regelmatig te updaten, hier kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Aquafactory. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Aquafactory. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Aquafactory voor wat betreft het geleverde te vervallen.

De volgende leveringskosten zijn van toepassing:

Beneden € 75,00,- € 6,95
Boven     € 75,00,- gratis

Prijzen voor bezorgen vijverfolie onder 100,- orderwaarde € 9,95 boven 100,- ordewaarde franco verzending binnen Nederland en België.

Voor de gratis levering geld het volgende, de zending bestaat uit niet meer dan 1 pakket en valt binnen onderstaande criteria.

Lengte: 175 cm (langste zijde)
Omvang: 300 cm (omtrek + langste zijde)
Gewicht: 31,5 kg

Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals omschreven zal er achteraf een extra bedrag in rekening worden gebracht van 7,50 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande.

Voor de eilanden in Nederland geld een extra toeslag van 6,95 euro per pakket uitgezonderd pakketten kleiner dan 40 x 30 x 30 met een maximaal gewicht van 3kg.

Er wordt uitsluitend verzonden binnen de Benelux en Duitsland. Voor verzendingen naar het buitenland neem vooraf contact met ons op.

Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Aquafactory tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aquafactory liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Aquafactory is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Aquafactory aangekocht is. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquafactory te melden.
1. Wanneer binnen 7 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.

Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:

Na ontvangst van je retourzending, storten wij het bedrag direct terug op de (bank)rekening welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de bestelling. Dit duurt maximaal 5 werkdagen. De verzendkosten worden alleen vergoed wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd. Als er een deel van de bestelling wordt geretourneerd, worden de verzendkosten niet vergoed. Let op: de retourkosten zijn altijd voor eigen rekening.

 • Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
 • De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.
 • U bent verantwoordelijk voor uw retourzending als deze defect door transportschade bij ons aankomt zullen wij u het pakket terug sturen. U moet dit zelf verhalen op uw transporteur of pakketdienst.
 • Wij willen u er op wijzen dat er op Kwartsglas en of uv-c lampen geen  garantie kan worden verleend.  (Pl -Tl -T5 -Amalgaam-uvc)

Maatwerken vijverfolies

 • Bij het produceren van de vijverzakken gaan wij te allen tijde uit van haakse hoeken en waterpas wanden. Aquafactory is niet aansprakelijk voor niet passende vijverfolie wanneer niet aan deze eisen is voldaan.
 • Er zal bij het plaatsen van de folie enige plooivorming zichtbaar zijn. Dit is gebruikelijk aangezien wij de vijver niet ter plaatse lassen maar prefabriceren. Dit is echter geen reden tot zorgen: na het vullen en het afwerken van de vijver zullen plooien vrijwel niet meer zichtbaar zijn.

Retour zenden Vijverfolie

Indien het geleverde niet voldoet aan uw verwachtingen, dan mag u het product in de originele staat - inclusief alle geleverde toebehoren - retour zenden. U krijgt dan het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen van ons terug gestort. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u heeft betaald. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. U heeft recht op terugstorten van het aankoopbedrag als:

 • het product binnen veertien dagen na ontvangst is geretourneerd.
 • het product door u slechts in die mate is uitgepakt of gebruikt om te beoordelen of u het product wilt behouden.
 • het product niet voor u speciaal is samengesteld of op maat gemaakt.
 • Een modelformulier waarmee van de koop afgezien kan worden kunt u vinden in de Algemene voorwaarden 
 • Van de consument wordt verwacht  dat deze indien mogelijk in de originele verpakking retour stuurt. Hierbij verwachten wij een zo oorspronkelijk mogelijke staat en een onbeschadigd product.