Filter starter Bacterie poeder

Deze filterstarters-bacteriën bestaan uit vele miljoenen micro-organismen. Ze beginnen meteen met de natuurlijke, biologische afbraak van verontreinigende stoffen.

Op deze manier worden stressfactoren van Koi geëlimineerd.De vissen worden veerkrachtiger en vitaler.Het ammonium en nitriet worden al vóór de opkomst tegengegaan.Het effect van de bacteriën vindt plaats onmiddellijk na het betreden van het filter.

 

Enige resultaat